Διαβατήρια Δικαιολογητικά και έκδοση Διαβατηρίου

Έκδοση Διαβατηρίου Πειραιάς

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία έκδοσης Διαβατηρίου

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση διαβατηρίου

φωτογραφίες βιωμετρικές 4Χ6

Παράβολο (e-paravolo – έκδοση εντύπου στο χώρο μας ή απευθείας πληρωμή μέσω e-banking)

φωτοτυπίες ταυτότητας (τελευταίας 15/ετίας ) και τελευταίου διαβατηρίου, αν έχει εκδοθεί από την ελληνική αστυνομία.

κόστος παραβόλου έως 14 ετών 73,60€ (για 3 έτη)

κόστος παραβόλου 14 ετών και άνω 84,40€ (για 5 έτη)

 

κόστος παραβόλου για ειδικές περιπτώσεις απευθείνεστε στην υπηρεσία….

στα ανηλικα τέκνα χρειάζεται η συγκατάθεση και των δύο γονέων (πλήν κάποιων περιπτώσεων)

στα παιδιά κάτω των 12 γίνεται ταυτοπροσωπία στην υπηρεσία

άνω των 12 πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ταυτότητα

Φωτογραφία Διαβατηρίου

Απαραίτητες Διαστάσεις για Φωτογραφία Διαβατηρίου

Διαστασεις φωτογραφιας διαβατηριου